Požární útok

Tato disciplína požárního sportu se nejvíce přibližuje činnosti jednotek požární ochrany při zásahu. Soutěží při ní sedmičlenná družstva.

Tým má 5 minut na přípravu základny, kde nesmí chybět 2 ks hadic B, 4 ks hadic C, rozdělovač, 2 ks proudnic, 2 ks savic, sací koš a požární stroj typu PS 12. Ve vzdálenosti 4 m od základny je umístěn vodní zdroj a ve vzdálenosti 75 m od osy této základny jsou umístěny dva terče pro stříkání. Platný útok je ukončen nastříkáním 10l vody do obou terčů, shozením sklopných terčů nebo barelů.