Dokončení renovace požárního vozidla AVIA 30 DA 12

tímto děkujeme dobrovolníkům, Jardovi Jiřičkovi ml., Jáchymovi a Vojtovi Novákovým, kteří pomáhali panu J. Jiřičkovi st.