Generální sponzor Martin Mádle nabízí a zajistí pro chod ligy
O Pohár firmy DŘEVO NA TOPENÍ následující:

- Zakoupí a věnuje velký putovní pohár pro družstvo mužů a žen, který na poslední soutěži předá vítěznému družstvu.

- Každoročně zajistí pamětní štítek na putovní pohár.

- Každoročně zajistí malou repliku putovního poháru se štítkem a tento předá družstvu po vrácení putovního poháru na poslední soutěži.

- Každoročně zajistí na všechny soutěže v okrsku dvě sady pohárů pro děti (starší, mladší). Text na štítku nechť pořadatel konzultuje s p. Mádlovou
e-mail:  drevobrus@drevobrus.cz;  mobil: 603 463 660.

- Každoročně zajistí na každé závody pamětní sošku pro nejmladšího soutěžícího.

- Na některých soutěžích uspořádá dražbu fůry dřeva na topení a výtěžek z dražby věnuje vítěznému družstvu mužů nebo žen (určí los).

- Dražby se může zúčastnit i široká veřejnost.

- Sponzor si vymiňuje právo umístit si na soutěžích v okrsku č. 7 svojí reklamu a případně krátkou prezentaci.

- Obě strany dají případný úmysl o ukončení sponzorské spolupráce druhé straně na vědomí do listopadu předchozího roku (aby bylo možno reagovat na VVH okrsku).