Založení ligy si klade za cíl:

 

-          zatraktivnění celé soutěžní sezony

-          zatraktivnění soutěží pro veřejnost

-          větší smysluplnost celoročního soutěžení

-          větší účast družstev na soutěžích

-          zvýšení soutěživosti družstev

-          zvyšování úrovně soutěžních družstev

-          vyselektovat družstvo pro okresní soutěž

-          ekonomická podpora nejlepších

-          prezentace 7. okrsku

-          podpora mládeže

-          podpora nejmenších

-          reklama generálního sponzora

 

Všem sborům přejeme hodně úspěchů a ať zvítězí to nejlepší a nejhouževnatější družstvo.